Roboty ziemne

Wykonujemy profesjonalne roboty ziemne na zlecenie klientów. Przede wszystkim świadczymy podstawowe usługi, takie jak makroniwelacje, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje czy też nasypy, zasypy oraz podsypki z zagęszczeniem. Wszystko to jest możliwe, dzięki stosowaniu nowoczesnych urządzeń oraz maszyn, a także za sprawą wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która ma bogate doświadczenie w pracach ziemnych. Warto podkreślić, że działamy także w zakresie wyrównywania dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykonujemy wykopy pod ławy oraz stopy fundamentowe czy też profilujemy nasypy.

Roboty ziemne

Niwelacja terenu – kiedy jest konieczna?

Niwelacja terenu to jedna z podstawowych usług, jakie świadczymy w zakresie robót ziemnych. Tego rodzaju prace wykonywane są najczęściej przed rozpoczęciem budowy domu czy też innego budynku. Co ważne, dotyczy to zarówno małych, jak i tych dużych obiektów. Wszystko bowiem zależy od tego, na jakim terenie przeprowadzana jest inwestycja. Po wykonaniu pomiarów wysokościowych oraz za sprawą wiedzy pozyskanej z projektu i od geodety, nasi pracownicy zniwelują nierówności i doprowadzą działkę do stanu, w którym jest idealnie płaska, gotowa do wykopów pod fundamenty i stawiania budynku.


Żółta koparka