Drenaże

Drenaże są bez dwóch zdań nieodzownym elementem budowy każdego obiektu. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest przeprowadzenie testów, które wskażą, czy w danym gruncie dochodzi do przepływu wód infiltracyjnych lub gruntowych. Jeżeli tak jest, wtedy wykonuje się właśnie drenaż. Nasi pracownicy z chęcią przeprowadzą tego rodzaju prace, zmniejszając tym samym ciśnienie piezometryczne działające na budynek, obniżając krzywą depresję i redukując ciśnienie w porach. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie obiektu przed wilgocią, podtopieniami, a w konsekwencji również uszkodzeniami konstrukcji.

Rury

Kiedy wykonuje się drenaż hydrogeologiczny?

Przede wszystkim drenaż hydrogeologiczny wykonuje się wtedy, gdy grunt nie jest przepuszczalny, a więc będzie to między innymi glina. Często bowiem jest tak, że woda gruntowa nie musi występować, ale za sprawą specyfiki gruntu, drenaż jest konieczny. W drugiej sytuacji z kolei ten rodzaj prac przeprowadza się w momencie, gdy pod powierzchnią danego terenu znajdują się piaski o dobrej przepuszczalności, a pod nimi występują grunty spoiste, takie jak gliny i iły. Aby drenaż był skuteczny, konieczne jest profesjonalne podejście do prac, plan oraz niezbędne narzędzia, czego nam nie brakuje. Dlatego też zachęcamy wszystkich do skorzystania z oferty firmy Koz-Kop!


Drenaże